Pót hagyatékinak nevezik és az örökös kezdeményezi.